Slavětice

Využití dotací a darů


Od

Urceno na

Datum

Soubory ke stažení

ČEZ, a.s.

Podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury obce a na projekty regionálního rozvoje 25.10.2007 Word document  

Kraj Vysočina

Veřejná finanční podpora z rozpočtu kraje na v rámci "Programu Obnovy venkova Vysočiny" 11.10.2016 Pdf document
© obec Slavětice